Niniejsza polityka prywatności obowiązuje między Tobą, Użytkownikiem tej Witryny, a firmą GELLIFIQUE LTD, właścicielem i dostawcą tej Witryny. GELLIFIQUE LTD bardzo poważnie traktuje prywatność Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wykorzystywania przez nas wszelkich danych zebranych przez nas lub przekazanych przez Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny.

Niniejszą politykę prywatności należy czytać wraz z naszymi Warunkami i warunkami, które można znaleźć pod adresem: https://www.gellifique.co.uk/en/content/terms-conditions(3).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności .

Definicje i interpretacje

1. W niniejszej polityce prywatności stosowane są następujące definicje:

Dane wszystkie informacje, które przesyłasz firmie GELLIFIQUE LTD za pośrednictwem Witryny. Ta definicja obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w przepisach o ochronie danych; Ciasteczka mały plik tekstowy umieszczany na Twoim komputerze przez tę Witrynę, gdy odwiedzasz określone części Witryny i / lub gdy korzystasz z niektórych funkcji Witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez tę Witrynę są określone w poniższej klauzuli ( Pliki cookie ); Przepisy dotyczące ochrony danych wszelkie obowiązujące przepisy prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym między innymi RODO oraz wszelkie krajowe przepisy wykonawcze i dodatkowe, regulacje i przepisy wtórne; RODO brytyjskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych; GELLIFIQUE LTD ,
my lub nas GELLIFIQUE LTD, spółka zarejestrowana w Szkocji pod numerem SC521529 z siedzibą pod adresem 159 Great Junction Street, Leith, Edynburg, EH6 5LG; Prawo dotyczące plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r., zmienione przez przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (zmiana) z 2011 r. oraz przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (ze zmianami) z 2018 r .; Użytkownik lub ty jakakolwiek osoba trzecia, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest ani (i) zatrudniona przez GELLIFIQUE LTD i działająca w trakcie jej zatrudnienia, ani (ii) zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadcząca usługi na rzecz GELLIFIQUE LTD i uzyskująca dostęp do Witryny w związku ze świadczeniem takich usług Stronie internetowej witryna internetowa, z której aktualnie korzystasz, www.gellifique.co.uk i wszelkie subdomeny tej witryny, chyba że zostały wyraźnie wykluczone przez ich własne warunki.

2. W niniejszej polityce prywatności, chyba że kontekst wymaga innej interpretacji:

 1. liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie;

 2. odniesienia do subklauzul, klauzul, harmonogramów lub załączników dotyczą subklauzul, klauzul, harmonogramów lub załączników do niniejszej polityki prywatności;

 3. odniesienie do osoby obejmuje firmy, spółki, jednostki rządowe, trusty i spółki osobowe;

 4. „w tym” należy rozumieć jako „w tym bez ograniczeń”;

 5. odniesienie do jakiegokolwiek przepisu ustawowego obejmuje wszelkie jego modyfikacje lub poprawki;

 6. nagłówki i podtytuły nie stanowią części niniejszej polityki prywatności.

Zakres niniejszej polityki prywatności

3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko działań firmy GELLIFIQUE LTD i Użytkowników w odniesieniu do niniejszej Witryny. Nie obejmuje żadnych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej Witryny, w tym między innymi wszelkich linków, które możemy udostępniać do witryn mediów społecznościowych.

4. Dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych GELLIFIQUE LTD jest „administratorem danych”. Oznacza to, że GELLIFIQUE LTD określa cele, w jakich i sposób przetwarzania Twoich danych.

Informacje zebrane

5. Możemy zbierać od Ciebie następujące Dane, w tym Dane osobowe:

 1. Nazwa;

 2. Data urodzenia;

 3. dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;

 4. informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy i adres;

 5. Adres IP (zbierany automatycznie);

 6. typ i wersja przeglądarki internetowej (zbierane automatycznie);

 7. system operacyjny (gromadzony automatycznie);

 8. listę adresów URL zaczynających się od witryny odsyłającej, Twojej aktywności w tej Witrynie i witryny, do której się zamyka (zbierane automatycznie);

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jak zbieramy dane

6. Zbieramy Dane w następujący sposób:

 1. dane są nam przekazywane przez Ciebie; i

 2. dane są zbierane automatycznie.

Dane przekazane nam przez Ciebie

7. GELLIFIQUE LTD będzie gromadzić Twoje dane na wiele sposobów, na przykład:

 1. kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Witryny, telefonicznie, pocztą, e-mailem lub w jakikolwiek inny sposób;

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dane zbierane automatycznie

8. W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do Witryny, będziemy gromadzić Twoje Dane automatycznie, na przykład:

 1. automatycznie zbieramy pewne informacje o Twojej wizycie w Serwisie. Informacje te pomagają nam ulepszać zawartość i nawigację w Witrynie i obejmują Twój adres IP, datę, godzinę i częstotliwość, z jaką uzyskujesz dostęp do Witryny oraz sposób, w jaki korzystasz z jej treści i wchodzisz z nią w interakcję.

 2. Twoje dane będziemy zbierać automatycznie za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak ich używamy w Witrynie, zapoznaj się z sekcją poniżej, zatytułowaną „Pliki cookie”.

Nasze wykorzystanie danych

9. Niektóre lub wszystkie z powyższych danych mogą być od czasu do czasu wymagane w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszej Witryny. W szczególności Dane mogą być wykorzystywane przez nas z następujących powodów:

 1. prowadzenie dokumentacji wewnętrznej;

 2. ulepszanie naszych produktów / usług;

 3. kontakt w celu badania rynku, który można przeprowadzić za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizowania Witryny;

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

10. Możemy wykorzystywać Twoje Dane do powyższych celów, jeśli uznamy to za konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy. Jeśli nie jesteś z tego zadowolony, masz prawo w pewnych okolicznościach wnieść sprzeciw (zobacz sekcję zatytułowaną „Twoje prawa” poniżej).

Bezpieczeństwo danych

11. Będziemy stosować środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane, na przykład:

 1. dostęp do Twojego konta jest kontrolowany przez hasło i unikalną dla Ciebie nazwę użytkownika.

 2. przechowujemy Twoje dane na bezpiecznych serwerach.

 3. szczegóły płatności są szyfrowane przy użyciu technologii SSL (zazwyczaj zobaczysz ikonę kłódki lub zielony pasek adresu (lub oba) w przeglądarce, gdy korzystamy z tej technologii.

12. Środki techniczne i organizacyjne obejmują środki postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek niewłaściwe użycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do swoich danych, niezwłocznie nas o tym poinformuj, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail: info@gellifique.com.

13. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje od Get Safe Online na temat ochrony swoich danych oraz komputerów i urządzeń przed oszustwami, kradzieżą tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami online, odwiedź www.getsafeonline.org. Usługa Get Safe Online jest wspierana przez HM Government i wiodące firmy.

Zatrzymywanie danych

14. O ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, będziemy przechowywać Twoje Dane w naszych systemach tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub do momentu, gdy zażądasz usunięcia Danych.

15. Nawet jeśli usuniemy Twoje Dane, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych ze względów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

Twoje prawa

16. Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich Danych:

 1. Prawo dostępu - prawo do żądania (i) kopii informacji, które posiadamy o Tobie w dowolnym momencie lub (ii) modyfikowania, aktualizowania lub usuwania takich informacji. Jeśli zapewnimy Ci dostęp do informacji, które posiadamy na Twój temat, nie będziemy Cię za to pobierać, chyba że Twoja prośba będzie „oczywiście bezzasadna lub nadmierna”. Jeśli jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, podamy Ci powody.

 2. Prawo do sprostowania - prawo do sprostowania Twoich Danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

 3. Prawo do usunięcia - prawo do żądania usunięcia lub usunięcia Twoich Danych z naszych systemów.

 4. Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich Danych - prawo do „zablokowania” nam korzystania z Twoich Danych lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy z nich korzystać.

 5. Prawo do przenoszenia danych - prawo do żądania przeniesienia, skopiowania lub przeniesienia Twoich danych.

 6. Prawo do sprzeciwu - prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych, w tym w przypadku, gdy wykorzystujemy je dla naszych uzasadnionych interesów.

17. W celu zadawania pytań, skorzystania z któregokolwiek z Twoich praw określonych powyżej lub wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych (gdzie zgoda jest naszą podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych), skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: info @ gellifique.com.

18. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrujemy skargę dotyczącą Twoich Danych, możesz skierować skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. W Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO). Dane kontaktowe ICO można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem https://ico.org.uk/.

19. Ważne jest, aby Twoje dane, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane ulegną zmianie w okresie, w którym je przechowujemy.

Przelewy poza Wielką Brytanię i Europejski Obszar Gospodarczy

20. Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przechowywane i przetwarzane i przekazywane do krajów poza Wielką Brytanią i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Na przykład może się to zdarzyć, jeśli nasze serwery znajdują się w kraju poza Wielką Brytanią lub EOG lub jeden z naszych dostawców usług znajduje się poza Wielką Brytanią lub EOG.

21. Będziemy przekazywać Dane poza Wielką Brytanię lub EOG tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych, a środki przekazu zapewniają odpowiednie zabezpieczenia w stosunku do Twoich danych, np. W drodze umowy o przekazanie danych, obejmującej aktualne standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisja Europejska.

22. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych, wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia i procedury ze stronami trzecimi, którym udostępniamy Twoje dane. Gwarantuje to, że Twoje dane są traktowane przez te strony trzecie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych.

Linki do innych stron internetowych

23. Niniejsza Witryna może od czasu do czasu zawierać linki do innych witryn internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi witrynami i nie odpowiadamy za zawartość tych witryn. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania przez Państwa z takich witryn. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności lub oświadczeniami innych witryn internetowych przed ich użyciem.

Zmiany własności i kontroli biznesowej

24. GELLIFIQUE LTD może od czasu do czasu rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i / lub przekazaniem kontroli nad całością lub częścią GELLIFIQUE LTD. Dane dostarczone przez Użytkowników będą, w przypadku gdy ma to znaczenie dla jakiejkolwiek części naszej działalności, przekazanej w ten sposób, wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowo kontrolujący podmiot będzie mógł, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności, korzystać z Danych w celu celów, w jakich zostały nam pierwotnie dostarczone.

25. Możemy również ujawnić Dane potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub jakiejkolwiek jej części.

26. W powyższych przypadkach podejmiemy kroki w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności.

Ciasteczka

27. Ta witryna internetowa może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych plików cookie na Twoim komputerze. GELLIFIQUE LTD wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z Witryny i ulepszyć naszą gamę produktów. Firma GELLIFIQUE LTD starannie wybrała te pliki cookie i podjęła kroki w celu zapewnienia, że Twoja prywatność jest zawsze chroniona i szanowana.

28. Wszystkie pliki cookie używane przez tę witrynę są używane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE.

29. Zanim witryna umieści pliki cookie na Twoim komputerze, zostanie wyświetlony pasek komunikatu z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz firmie GELLIFIQUE LTD zapewnienie lepszych wrażeń i usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

30. Ta strona internetowa może umieszczać następujące pliki cookie:

Rodzaj pliku cookie Cel, powód Niezbędne pliki cookie Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej strony internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej witryny internetowej, korzystanie z koszyka lub korzystanie z usług e-fakturowania. Analityczne / wydajnościowe pliki cookie Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej witrynie internetowej, gdy z niej korzystają. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej witryny internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdą to, czego szukają. Funkcjonalne pliki cookie Służą one do rozpoznania Cię po powrocie na naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy spersonalizować dla Ciebie nasze treści, powitać Cię po imieniu i zapamiętać Twoje preferencje (na przykład wybór języka lub regionu).


31. Listę plików cookie, których używamy, można znaleźć w Harmonogramie plików cookie.

32. Możesz włączyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy w swojej przeglądarce internetowej.

33. W każdej chwili możesz zdecydować się na usunięcie plików Cookies; możesz jednak utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp do Witryny, w tym między innymi ustawienia personalizacji.

34. Zaleca się, abyś upewnił się, że Twoja przeglądarka internetowa jest aktualna i abyś zapoznał się z pomocą i wskazówkami dostarczonymi przez twórcę przeglądarki internetowej, jeśli nie masz pewności co do zmiany ustawień prywatności.

35. Więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, jak je wyłączyć, można znaleźć na aboutcookies.org. Znajdziesz tam również szczegółowe informacje o tym, jak usunąć pliki cookie z komputera.

Generał

36. Nie możesz przenieść swoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności na inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej polityki prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.

37. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek postanowienie niniejszej polityki prywatności (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część zostanie, w wymaganym zakresie, uznane za usunięte, oraz nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności.

38. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub innego prawa lub środka zaradczego.

39. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Szkocji. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji Szkocji.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

40. GELLIFIQUE LTD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, jeśli od czasu do czasu uznamy to za konieczne lub wymagane przez prawo. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w Witrynie i uznaje się, że zaakceptowałeś warunki polityki prywatności przy pierwszym korzystaniu z Witryny po wprowadzeniu zmian.

Możesz skontaktować się z GELLIFIQUE LTD pod adresem info@gellifique.com.

Atrybucja

41. Niniejsza polityka prywatności została utworzona 16 maja 2021 roku

Harmonogram plików cookie

42. Poniżej znajduje się lista plików cookie, których używamy. Staraliśmy się, aby były one kompletne i aktualne, ale jeśli uważasz, że przegapiliśmy plik cookie lub są jakieś rozbieżności, daj nam znać.

Niezbędne pliki cookie:

 • PrestaShop- <random-string>

Analityczne / wydajnościowe pliki cookie:

 • _ga
 • _kołowacizna
 • _gat
 • _fbp

Funkcjonalne pliki cookie:

 • PHPSESSID
 • sessionid
It looks like you are visiting us from United States. Do you want to go to our European website?